Trädhus

Små byggnader som sitter i träd.

Trädhus

Kan vara en liten koja för de små barnen eller en lite större byggnad som kan vara bra att ta en fika i eller övernatta varma sommarnätter.

 

Storleken på Trädhusen är mellan 4,5-9,5 m2. Ritningarna innehåller fler olika upphängningskonstruktioner för att kunna anpassas till de lokala förhållanden som träd utgör,

 

Ritningar för tre olika trädhus och förslag på olika upphängningskonstruktioner  för att kunna anpassa upphängningen för de lokala förhållanderna.

 

 

 

info@stenssmahus.se